Av Ragnhild Solberg

Ragnhild er utdannet lektor og underviser i fagene engelsk, norsk og psykologi på videregående i den store Trøndelagen. Hun har tidligere anmeldt spill for VG, og studert litterære komponenter av spill på universitet i USA. Favorittene er spill som gir eller har store historier, gjerne med tolkningsrom og derfor diskusjonsgrunnlag. Nå brukes hobbyen rett som det er i undervisning til intetanende elever.