Maskinsyn i spill, eller hvordan jeg ble spillforsker