Av Yngvil Osdal Runde

Yngvil Osdal Runde er den einaste i Spillpikene utan akademisk bakgrunn i spel, men drivast på rein entusiasme for alt spelverda har å tilby. Ho spelar mykje, og stort sett alt untatt FIFA (det endar berre i raude kort). Ho har skrive om spel heilt frå fjortenårsalderen, då ho bidrog på justadventure.com med e-magasinet The Inventory. Yngvil jobbar som nettredaktør hjå Universitetet i Oslo, og er ein del av podkastgjengen Rad Crew.