Av Yngvil Osdal Runde

Yngvil Osdal Runde var medlem av Spillpikene frå 2014 til 2019. Ho kan høyrast på podcastane til Rad Crew.