Når jeg spiller, vil jeg alltid oppsøke forbindelsene