Den lengste reisen og dikotomier, heltinner og dystopier