Mellom fiksjon og virkelighet – en gjestespillmaster