Barn og voksen spiller på iPhone

Hvor blir det av barnespillanmeldelsene?