Gamergate, spilljournalistikk og grumset fra Internett