Kortspillet hvor de lykkelige er taperne og den mest ulykkelige er vinneren